Over IJsselwind en kletspraat

Wist u dat…

 • de leden van Lochem Energie in de laatste ALV hebben aangegeven akkoord te gaan met participatie in windturbine-parken op zee
 • er ook om die reden geen enkele noodzaak is tot plaatsing van windturbines bij Eefde
 • de projectleiders van IJsselwind, in tegenstelling tot wat zij beweren, NUL keukentafelgesprekken met direct omwonenden op eigen initiatief hebben gehouden
 • de omwonenden pas na heel lang aanhouden sinds eind mei op de hoogte zijn gesteld van de exacte locaties
 • de twee aan Eefdese zijde van het Twentekanaal niet realistisch zijn vanwege woningen binnen een straal van 400 meter, 550 meter van een gevaarlijk stoffenpunt en 190 meter van een gasleiding
 • er lang geleden éénmaal een overleg is geweest tussen IJsselwind en de Gasunie… en de projectleiders van IJsselwind blijven maar gissen over de mogelijkheden om dichter bij de leidingen te plaatsen, terwijl ze zeggen dat er ‘recent’ overleg is geweest
 • de zoeklocatie aan de zijde van de Mars onmogelijk is vanwege hoogspanningskabels en bebouwing
 • andere locaties ook als mogelijke en zelfs betere locaties uit een onlangs gehouden onderzoek van Royal Haskoning kwamen
 • 98% van de bewoners aan omliggende straten in een straal van zo’n 1,5 kilometer faliekant tegen plaatsing van windturbines is
 • EFT op de hoogte is van deze gegevens door zelf huis aan huis te bevragen
 • eind maart 2016 door Eefde Tegen-wind een voorstel tot draagvlakonderzoek is gedaan aan IJsselwind, waarover tot op heden nimmer een gesprek heeft plaatsgevonden, hoewel dat wel per mail is toegezegd
 • IJsselwind op 25 april een uitnodiging aan omwonenden deed om te praten over financiële revenuen voor de buurt en niet om een informatieavond te houden
 • het onderzoek van Bosch en Van Rijn gaat over zowel gronden in bezit van gemeente Zutphen als alle grond in het gebied
 • iedereen die geregeld in het gebied is, weet dat vele vogels precies over het stuk vliegen waar de windturbines zijn beoogd
 • het rustgebied voor ganzen wel degelijk een locatie-belemmering vormt, namelijk de locatie in de nabijheid van de woning waarvan de eigenaresse weigert om mee te werken
 • Eefde-West niet door de provincie is opgenomen in de Windvisie en dat gaat ook niet gebeuren
 • het gebied bij Eefde behoort tot de gebieden in Nederland waar de wind het minste waait – zie dit verslag van de KNMI. Het gaat hierbij om een schaal van 6-10, waar  Eefde een schamele 6 scoort!
 • de omwonenden helemaal geen potentiële positieve ontwikkelingen hebben aangegeven zoals IJsselwind beweert. Er zijn door een handvol aanwezigen op 25 april 2016 bandere zaken benoemd die slecht lopen of zijn gelopen. Deze worden nu omgedraaid naar potentiële positieve ontwikkelingen
 • de door IJsselwind BV opgesomde potentiële positieve ontwikkelingen zijn al op andere wijzen in ontwikkeling:

– glasvezel internet: al toegezegd door de gemeenten Lochem en Zutphen
– groenvoorziening Fort de Pol: al toegezegd door wethouder De Jonge
– geluidwerende maatregelen rondweg: gaat provincie over waar het al ligt op basis van door bewoners zelf-opgestelde ‘Visie Eefde-West’
– de leegstaande boerderij aan de Meijerinkstraat: staat al in belangstelling van een serieuze partij

 • infantiele taal wordt gebezigd omdat volgens IJsselwind ‘dit de laatste ontwikkeling is zodat bewoners rust krijgen’ in de wetenschap dat omwonenden na plaatsing van windturbines nooit meer rust hebben!
 • een ‘gebiedsfonds’ van €30.000 in schril contrast staat met de bekende rekensommen van zo’n €250.000 pure winst per turbine per jaar; clustering met bestaande elementen in het landschap is gedaan met de rug naar het IJssellandschap – omkeren en het beeld is geheel anders, met uitzicht zelfs op een ‘Natura 2000’-gebied; treffend ook dat de gemeenten Voorst en Brummen geen windturbines op hun grondgebied wensen ‘omdat deze niet passen in het IJssellandschap’
 • de plaatsing van een windturbinepark van zeven turbines al in 2013 door onderzoekers als onmogelijk werd bestempeld
 • het aantal van een kleine 1000 (overwegend slapende) leden van de vier energiecoöperaties op geen enkele wijze representatief is voor vier gemeenten van ongeveer 128.000 inwoners
 • er vele voorbeelden bekend zijn van levensgevaarlijke rondslingerende onderdelen van turbines
 • stopzetten bij slagschaduw onzin is omdat de turbines dan een groot deel van de tijd stil staan (in een al windluw gebied)
 • alleen al door de plannen de huizenprijzen nu al kelderen en huizen nauwelijks verkocht worden zonder dat de substantiële schade door iemand vergoed wordt
 • in de technische ontwikkeling van windenergie geen enkele rek meer zit en bijvoorbeeld zonne-energie veel meer mogelijkheden heeft
 • de projectleiders in een recent gesprek met een buurtbewoner hebben aangegeven het plaatsen van windturbines altijd belangrijker te vinden dan de belangen van omwonenden
 • als de gemeente vergunningen verleent, er jarenlange juridische procedures zullen volgen met alle negatieve gevolgen van dien
 • last but not least: omwonenden van vergelijkbare windparken bewezen overlast van windturbines te hebben, waardoor gezondheidsschade ontstaat met vele voorbeelden van mensen (google op ‘Houten’!) die met hun kinderen naar een hotel gaan voor de noodzakelijke rust!

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *