Tagarchief: IJsselwind

De Gelderlander: protestbrief omwonenden tegen windmolens

Protestbrief tegen windmolens

DOETINCHEM – Omwonenden van de mogelijke windmolenlocatie bij Etten hebben een protestbrief gestuurd aan verschillende overheden. Het gaat om zeventien huishoudens aan de Gaanderenseweg.

Waterschap Rijn en IJssel wil, in zijn streven om energieneutraal te worden, 4-5 windturbines bouwen op eigen grond. De locatie bij de waterzuivering is een van de plekken die in beeld zijn. [...]  Lees verder...

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Over IJsselwind en kletspraat

Wist u dat…

 • de leden van Lochem Energie in de laatste ALV hebben aangegeven akkoord te gaan met participatie in windturbine-parken op zee
 • er ook om die reden geen enkele noodzaak is tot plaatsing van windturbines bij Eefde
 • de projectleiders van IJsselwind, in tegenstelling tot wat zij beweren, NUL keukentafelgesprekken met direct omwonenden op eigen initiatief hebben gehouden
 • de omwonenden pas na heel lang aanhouden sinds eind mei op de hoogte zijn gesteld van de exacte locaties
 • de twee aan Eefdese zijde van het Twentekanaal niet realistisch zijn vanwege woningen binnen een straal van 400 meter, 550 meter van een gevaarlijk stoffenpunt en 190 meter van een gasleiding
 • er lang geleden éénmaal een overleg is geweest tussen IJsselwind en de Gasunie… en de projectleiders van IJsselwind blijven maar gissen over de mogelijkheden om dichter bij de leidingen te plaatsen, terwijl ze zeggen dat er ‘recent’ overleg is geweest
 • de zoeklocatie aan de zijde van de Mars onmogelijk is vanwege hoogspanningskabels en bebouwing
 • andere locaties ook als mogelijke en zelfs betere locaties uit een onlangs gehouden onderzoek van Royal Haskoning kwamen
 • 98% van de bewoners aan omliggende straten in een straal van zo’n 1,5 kilometer faliekant tegen plaatsing van windturbines is
 • EFT op de hoogte is van deze gegevens door zelf huis aan huis te bevragen
 • eind maart 2016 door Eefde Tegen-wind een voorstel tot draagvlakonderzoek is gedaan aan IJsselwind, waarover tot op heden nimmer een gesprek heeft plaatsgevonden, hoewel dat wel per mail is toegezegd
 • IJsselwind op 25 april een uitnodiging aan omwonenden deed om te praten over financiële revenuen voor de buurt en niet om een informatieavond te houden
 • het onderzoek van Bosch en Van Rijn gaat over zowel gronden in bezit van gemeente Zutphen als alle grond in het gebied
 • iedereen die geregeld in het gebied is, weet dat vele vogels precies over het stuk vliegen waar de windturbines zijn beoogd
 • het rustgebied voor ganzen wel degelijk een locatie-belemmering vormt, namelijk de locatie in de nabijheid van de woning waarvan de eigenaresse weigert om mee te werken
 • Eefde-West niet door de provincie is opgenomen in de Windvisie en dat gaat ook niet gebeuren
 • het gebied bij Eefde behoort tot de gebieden in Nederland waar de wind het minste waait – zie dit verslag van de KNMI. Het gaat hierbij om een schaal van 6-10, waar  Eefde een schamele 6 scoort!
 • de omwonenden helemaal geen potentiële positieve ontwikkelingen hebben aangegeven zoals IJsselwind beweert. Er zijn door een handvol aanwezigen op 25 april 2016 bandere zaken benoemd die slecht lopen of zijn gelopen. Deze worden nu omgedraaid naar potentiële positieve ontwikkelingen
 • de door IJsselwind BV opgesomde potentiële positieve ontwikkelingen zijn al op andere wijzen in ontwikkeling:

– glasvezel internet: al toegezegd door de gemeenten Lochem en Zutphen
– groenvoorziening Fort de Pol: al toegezegd door wethouder De Jonge
– geluidwerende maatregelen rondweg: gaat provincie over waar het al ligt op basis van door bewoners zelf-opgestelde ‘Visie Eefde-West’
– de leegstaande boerderij aan de Meijerinkstraat: staat al in belangstelling van een serieuze partij [...]  Lees verder...

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Voorst, 4 februari 2016, toespraak door Lex de Goede (Eefde Tegen-wind)

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

“We willen ze niet!”

Windturbines zijn in Eefde ongewenst!

De duidelijk beschreven sfeer van voorgaande berichten op de weblog van de avond van 7 januari 2016 geven duidelijk aan hoe de pet erbij staat wat de mening van de Eefdese bevolking betreft.

Deze windturbines zijn in Eefde ongewenst!
 [...]  Lees verder...

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Iet, Wiet, Waait, Weg…

Iet-wiet-waait-weg

Weblog van deze week van Erik Haverkamp, fractievoorzitter van de VVD in Lochem.
In dit artikel schrijft Erik op bevlogen wijze de plannen voor het plaatsen van windturbines finaal de grond in.
Zeer de moeite van het lezen waard… [...]  Lees verder...

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Impressies 7 januari 2016

e regen was net aan het wegtrekken die avond, het motregende nog en het was koud. Ik had me met mijn djembe strategisch bij de ingang van dorpshuis Het hart geposteerd om daar alvast onheilspellende tam-tam te maken – en dat bleek verrassend goed te werken.
Tja, je moet toch wat.
Er kwamen veel mensen voorbij die gauw maakten dat ze binnenkwamen – het was guur…
Uiteindelijk ging ik ook naar binnen, verse koffie stond al te wachten, zeer welkom, want ik was tot op het bot verkleumd geraakt…
Eenmaal in de zaal aangekomen bleek dat de belangstelling overweldigend was – het zat bomvol en er waren zelfs stoelen tekort (maar op een djembe kan je ook uitstekend zitten… :)) [...]  Lees verder...

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

‘Burgerwindmolens’

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

IJsselwind op zoek naar geld van de leden

IJsselwind BV heeft via De Stentor (21 december 2015) een bericht gepubliceerd.
Daar is te lezen hoe bij de leden van de 4 coöperaties gezocht wordt naar startkapitaal voor (ten minste) 4 ‘windmolens’, zoals de windturbines consequent worden genoemd. [...]  Lees verder...

Geplaatst in Windturbines | Getagged , , , , | 1 reactie

LochemEnergie: bedrieglijk taalgebruik

Ziehier hoe voortvarend LochemEnergie het dorp Eefde wil platbemolenen

Let bij het (kritisch) lezen vooral op het ronkende taalgebruik (‘burgerwindmolens’, ‘ontwikkelentiteit’).
Lees begrippen als ‘duurzaamheid’ en ‘verduurzaming’ die worden gebruikt om iets kernachtigs te verhullen… want het gaat hier om een verdienmodel ten behoeve van enkelen en niet van onze hele gemeenschap.
Dit ondanks de beweringen van de coöperaties dat revenuen van de ‘burgerwindmolens’ ‘teruggeploegd’ zullen worden, als een merkwaardig soort bodemverbetering.
In de visie van Eefde Tegen-wind is hier dan ook sprake van niets minder dan ordinaire marketing.
Het ‘product’ windmolen dient hoe dan ook zo snel mogelijk in de markt gezet worden, waarbij mogelijke tegenstand in Eefde als een fenomeen van voorbijgaande aard wordt gezien dat heel goed te managen valt bij het bereiken van dit doel.
Het gaat dus om geld, veel geld, subsidies en investeringen. Dit gebeurt niet ‘voor onze achterkleinkinderen’ zoals eerder in een rondschrijven van de coöperaties te lezen viel.
De vergaande aantasting van onze woon- en leefsfeer door de plaatsing van nieuwe grote (>200m) windturbines alleen omdat ze gezien worden als een zeer lucratieve investering, is voor ons dan ook volstrekt onaanvaardbaar. [...]  Lees verder...

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen