Nijpels

Ed Nijpels organiseert overwinsten energiebedrijven ten koste van de burger via windmolens
De  energiebedrijven zijn oververtegenwoordigd bij Ed Nijpels’ klimaatoverleg. Zij ontvangen ruim één miljard euro aan overwinsten via de subsidieregeling voor wind op land. De burger moet dit betalen via de energierekening.
“Een goudmijn voor de energiebedrijven,” zegt Kees Pieters van NederWind, “maar er is geen reden meer om windturbines op land te bouwen, want op zee zijn ze twee miljard euro goedkoper.”
Toch wil Nijpels dit beleid ten koste van de burger doorzetten.

Nijpels handelt in strijd met richtlijnen Wiebes
Minister Wiebes heeft aangekondigd dat bij het Klimaatakkoord ‘draagvlak cruciaal’ is evenals  ‘maximale kosten efficiëntie’.
Nijpels stevent af op het omgekeerde. Een beweging van dertig organisaties, namens wie NederWind een kostenefficiëntie van 2 miljard euro aandraagt, wordt geweerd van het klimaatoverleg, waardoor het draagvlak erodeert.

€2 miljard te duur
Alle plannen voor wind op land gaan nog €4,5 miljard kosten.
Dezelfde hoeveelheid windenergie kan op zee worden verkregen voor €2,5 miljard.
Bij wind op land betaalt de burger dus €2 miljard te veel.
Pieters: “Eén miljard verdwijnt als overwinst in de zakken van de energiebedrijven en één miljard gaat gewoon verloren door dom op land te investeren in plaats van op zee.”

Ruimte genoeg op de Noordzee
Het onderzoek Wind op Zee in relatie tot Wind op Land van NederWind toont aan dat de reeds aangewezen gebieden voor windenergie op de Noordzee groot genoeg zijn om alle windmolenplannen op land te vervangen en daarna nog ruimte te bieden aan vier maal de ambitie voor Wind op zee van het regeerakkoord.

Namens de volgende organisaties

NederWind, landelijk

NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie), landelijk

SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk), Moerdijk, Noord-Brabant

Stichting Bewonerscomité Lindtwind, Zwijndrecht

Stichting BOEC, Coevorden, Drenthe

Stichting Gigawiek, Houten, Utrecht

Stichting JAS, Hollands Kroon, Noord-Holland

Stichting Kleare Kimen, Oosternijkerk / Dongeradeel, Fryslân

Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe, Schagen, Noord-Holland

Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland

Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Drenthe

Stichting Tegenwind N33, Veendam, Groningen

Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon, Noord-Holland

Stichting WindNEE, Aa en Hunze, Drenthe

Stichting Wind van Voren, Barendrecht, Zuid-Holland

Stichting Windmolenklachten, landelijk

Stichting Windmolens N57 nee, Brielle / Hellevoetsluis / West-Voorne, Zuid-Holland

Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen

Bewonersgroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop, omgeving en stad Utrecht

Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden, Drenthe

Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Drenthe

Vereniging Vrij Polderland, Soest, Utrecht

3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland

Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, ‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Actiegroep Westenwind Tegenwind N34, Drenthe

Bewonersgroep Uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid, Groningen

Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland

Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant, Noord-Brabant

Comité tegen dreiging windmolens bij Akzo, Oegstgeest / Teylingen, Zuid-Holland

Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen, Gelderland

Zon voor Wind, Emmen, Drenthe

Zuidelijke dorpen van Delfzijl, Groningen

 

Note voor de redactie

Contactpersoon: Kees Pieters
06 – 5243 2728
kpieters@gmail.com
www.nederwind.nl

Rapport Wind op Zee in relatie tot Wind op Land

Oversubsidiering bedragen