Stand van zaken

De Eefdese molen

windmolens4-300x225In Eefde is medio 2012 een aantal mensen opgestaan die mee wilden denken over een lokale windturbine van een kleine 200 meter hoog.
Het doel van de turbine is een energieneutraal Eefde, waarbij eventuele winst in de lokale gemeenschap geïnvesteerd zou kunnen worden.
Deze groep mensen is gestimuleerd door het bestuur van de lokale dorpsraad, waarbij de voorzitter tevens bestuurslid van de coöperatieve vereniging LochemEnergie (LE) was (en is).
De werkgroep heeft in 2013 een rapport opgeleverd, waarin beschreven wordt wat er bij een turbine komt kijken en wanneer deze rendabel wordt.
De conclusie is dat uitgaande van stijgende energieprijzen en ondanks heel riante rijkssubsidies (SDE) een lokale windturbine pas na 17 (!) jaar rendabel is.

Tijdens de ALV van de Dorpsraad van 2013 is gesproken over het rapport en de vraag of er doorgegaan kon worden met stappen richting de realisatie.
Een aantal leden van de dorpsraad heeft tijdens de vergadering hun reserves uitgesproken tegen de komst van de turbine en voorgesteld te stoppen.
Als compromis zou de werkgroep alleen het draagvlak onder de lokale bevolking gaan onderzoeken.

Draagvlak?
Vanaf dat moment heeft een tiental betrokkenen verder nagedacht over elementen als financiering, locaties en communicatie.
Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten Lochem en Zutphen, en zijn allerhande bijeenkomsten in de regio bezocht om informatie te vergaren.
Contacten zijn gelegd met andere initiatiefnemers in de gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen.
Recent heeft de werkgroep zich aangesloten bij LochemEnergie.
LE heeft zelf een paar voorzichtig stappen gezet op het gebied van windenergie maar heeft begin 2015 besloten om hier meer energie op te gaan zetten.
De methode ‘Met frisse wind’ die hierbij gebruikt wordt, overigens ontwikkeld door LE zelf in opdracht van de Stedendriehoek, beschrijft welke stappen gezet moeten worden om een molen op te zetten, maar ook en in detail hoe omgegaan moet worden met kritische burgers.
De methode kunt u via deze link lezen.

Voortgang?
Ondanks alle goede intenties is er na het besluit om het draagvlak te onderzoeken op dat gebied nog zo goed als geen enkel initiatief ontplooid.
Op advies van de externe projectleider en een communicatiedeskundige is besloten pas echt te gaan communiceren als de meeste elementen rondom een turbine helder zouden zijn.
Dit zou moeten voorkomen dat vragen van inwoners onvoldoende beantwoord zouden kunnen worden, waardoor het animo gering zou zijn.

Linke handelingen
Dat is op zich nog verdedigbaar, maar het verhaal krijgt een bijsmaakje als in de afweging meegenomen wordt dat er ondertussen wel allerlei contacten met wethouders en ambtenaren van de gemeenten Lochem en Zutphen zijn, belangrijke informatie onderhands verstrekt wordt en tezamen met het gemeentehuis informeel en zonder transparant te zijn een voorkeurslocatie wordt bepaald.

Lokaal? Juist niet-lokaal!
Bovendien is de werkgroep die ontstaan was door en voor Eefde momenteel nauwelijks meer bemenst door Eefdenaren.
Van de oorspronkelijke 10 leden zijn er nog 2 over; de rest is onderweg om meerdere redenen afgehaakt.
Doordat de werkgroep ondergebracht is onder LE kunnen de leden, die in overwegende mate niet in Eefde woinen, nu gaan bepalen wat er in Eefde gebeurt.
Dat lijkt Eefde Tegen-wind een verkeerde ontwikkeling, een belangrijke reden waarom wij naar buiten treden.

Doel
Ons doel is om de burgers van Eefde te informeren en het draagvlak te onderzoeken.
Aangezien dat een sluitende exploitatie veronderstelt dat heel (!) Eefde wordt aangesloten, is transparantie en eerlijk voorlichten naar onze mening noodzakelijk.
Een molen kent immers niet alleen maar voordelen, maar ook vele nadelen.
Zo vinden wij het totaal onacceptabel dat een windmolen van deze omvang op zo’n korte afstand van de bewoonde kern geplaatst zou kunnen worden.

Democratisch handelen
Overigens zijn wij ook democratisch: als een meerderheid overtuigd is van de voordelen van een dergelijke turbine, dan is het ons inziens verdedigbaar om daadwerkelijk te onderzoeken of realisatie mogelijk is.