Diverse berichten


Bizar klimaatbeleid: Minder wind? Meer subsidie voor molen

Subsidies rondom windmolens zijn in Nederland zo ingericht dat windmolens die de minste kans hebben om wind te vangen juist de meeste subsidie krijgen. Klik hier voor de reportage van WNL Opiniemakers…
Bizar klimaatbeleid

(Dus wat dit betreft vallen de geplande windturbines in Zutphen/Eefde straks ook dik in de prijzen, aangezien de wind ver landinwaarts zo tegenvalt dat er van enig rendement vaak nauwelijks sprake meer is. Met subsidie die dit ruimhartig compenseert wordt het verhaal natuurlijk heel anders, en dit verklaart natuurlijk wel gelijk het grote enthousiasme van de investeerders… Feitelijk is de situatie dan zo dat wij eerst zelf deze subsidie betalen, en deze wordt dan mondjesmaat ‘teruggeploegd’ in de gemeenschap als er sprake is van rendement, volgens een overigens tamelijk ondoorzichtig terugploeg-model. Maar dit alles uiteraard vanuit oprechte zorg over ons veranderende klimaat…)


De duistere kant van windenergie belicht (Panorama, ARD)

Panorama docu over windenergie (ARD)

Enquête

ETW Enquête

Hier nogmaals de link naar de enquête van Eefde Tegen-wind: vult u (anoniem) de vragen in, hiermee krijgen wij wellicht een heel ander beeld van het draagvlak onder de bevolking dan uit het onderzoek van IJsselwind BV c.q. Enneus naar voren komt…


Tegenargumenten

Afgelopen week is in opdracht van IJsselwind BV het draagvlakonderzoek van Enneüs van start gegaan. Als marketing van de beoogde windturbines bij het Twentekanaal is bovendien in Eefde een prettig vormgegeven prospectus van hetzelfde bureau verspreid. Wij vonden het daarom een goed idee om zelf in Eefde een flyer te verspreiden met een lijst van onze tegenargumenten. Hieronder vind u de tekst…


Brief ETW aan wethouder over niet meedoen aan werkgroep draagvlakonderzoek


Locaties nieuwe windmolens Zutphen bekend

Bekijk het artikel in ‘De Stentor’ hier

Zonder noemenswaardig draagvlakonderzoek onder de bevolking en in weerwil van de vele argumenten tegen windenergie, heeft het Zutphens college van B&W IJsselwind BV de vrije hand gegeven door twee locaties aan te wijzen voor plaatsing van nieuwe windturbines; een derde is nog in beraad.
Uit de reacties onder dit artikel moge blijken dat er veel – en fel – verzet heerst tegen de komst van deze enorme apparaten (200-250m hoog).

Van de zijde van de redactie van deze website nog het volgende
Het hele bestaande Zutphense landschaps- en stadsbeeld wordt opgeofferd aan een waanidee en gemakshalve denken.
Windturbines (a.k.a. ‘windmolens’) leveren geen bijdrage aan CO2-reductie. Bij de productie en bouw ervan wordt meer energie gebruikt dan de ‘molen’ in zijn bestaan zal opleveren, nog los van de grote hoeveelheden grondstoffen.
Windturbines passen niet in het beeld van kleinschalige, lokale en duurzame economie, die noodzakelijk wordt omdat de grenzen van de groei-economie inmiddels zijn bereikt.
Tenslotte leveren windturbines maar een fractie van de totale energiebehoefte van een stad als Zutphen. Bij alle beraadslagingen wordt bijvoorbeeld de enorme energiebehoefte van de lokale industrie zorgvuldig buiten beschouwing gelaten.
De enige reden dat investeerders in de rij staan, is niet hun zorg over de klimaatverandering, maar is gelegen in de grote subsidies die met windenergie binnen te slepen zijn.
Subsidies, die door ons belastinggeld zijn opgebracht.
En de revenuen vloeien niet terug in de gemeenschap, maar zijn bestemd voor een beperkt aantal belanghebbenden.

Naar onze mening zijn is de komst van windturbines absoluut ongewenst en is ons verzet tegen deze uitwassen van bestuurlijke kortzichtigheid en corporate hebzucht gerechtvaardigd. Het wordt tijd dat de wind uit een heel andere hoek gaat waaien…


Energie en onze toekomst


Wist u dat er plannen zijn om langs het Twentekanaal bij Eefde tot 5 extreem hoge windturbines te plaatsen?
Dat lijkt ons bijzonder ongewenst.
Kom daarom in actie en laat uw stem horen!
Vul deze enquete in en/of kijk op de pagina contact en geef uw mening!!


De leus Zutphen torent boven alles uit en de beschrijving Zutphen torenstad gaat hier niet meer op.
De nieuwe windmolens worden ruim 2,5x zo hoog als de Walburgiskerk!
(Deze illustratie is redelijk op schaal.)


Het manifest van Eefde Tegen-wind april 2016


Voor een indruk van deze avond, klik op het tabblad ‘7 januari 2016’

Overigens heeft de VVD Lochem op 10 januari 2016 ook een heel goede bijdrage geleverd: klik hier


Voorlichtingsavond 7 januari 2016 Het hart, Eefde, aanvang 20.00 uur

Zoekt u voorbeelden van een protestposter? Klik hier!
Zoekt u voorbeelden van een protestposter? Klik hier!

Door de 4 regionale energiecoöperaties is op 19 november 2015 IJsselwind BV opgericht.
Deze BV heeft statutair maar één doel, namelijk het oprichten van een of meerdere ‘burgerwindmolens’ (zoals zij de turbines noemen), bij voorkeur bij het Twentekanaal.
Voor het persbericht omtrent de oprichting klik hier.
Op 7 januari zal IJsselwind bij monde van vertegenwoordigers van onder meer LochemEnergie een toelichting geven over het hoe en waarom van de turbines. Helaas, het is onze ervaring tot op heden dat er vele vragen zijn, maar de antwoorden nog niet bestaan. Gelukkig wordt Eefde Tegen-wind ook enige ruimte gegund om onze beelden te geven bij de voorgenomen plaatsing.
Wat ons betreft wordt het deze avond verschrikkelijk druk, maar dan wel met mensen die het een onzinnig idee vinden om een aantal turbines te plaatsen langs het Twentekanaal.
We roepen dan ook iedereen die tegen de plannen is op om te komen: alleen op die manier kan aan de organisatoren duidelijk gemaakt worden dat we het domweg niet willen.


We moeten nadenken over de vraag hoe we onze energievoorziening willen voortzetten in de wetenschap dat de fossiele brandstoffen eindig zijn.

Zonne-energie is een heel betaalbaar alternatief, waarmee menig huishouden voor een redelijk deel in zijn behoefte kan voorzien.
Overigens dalen de prijzen van een installatie steeds verder, waardoor de terugverdientijd steeds korter wordt. Nu al zijn de eenmalige installatiekosten terug te verdienen binnen 6-7 jaar.
Niet iedereen beschikt echter over een geschikt dak. Maar er zijn ook in deze regio heel veel mogelijkheden om daken van overheidspanden, dan wel bedrijven, hiervoor aan te wenden.
Ook kunnen heel veel panelen geplaatst worden in gebieden waar relatief weinig mensen komen. Bij Fort de Pol op de Mars in Zutphen wordt serieus nagedacht over zo’n project.

Windturbines zijn niet duurzaam
Windturbines zijn niet duurzaam

Windenergie zou de andere component moeten vormen. Op dit moment wordt er minder dan 1% van onze behoefte opgewekt door de vele turbines die Nederland ‘rijk’ is.
Het kabinet heeft verdragen gesloten en zichzelf verplicht om de komende jaren nog heel veel energie op te wekken op ‘duurzame’ manieren.
De windturbine is echter gebaseerd op oude techniek waardoor hij heel inefficiënt produceert en continu lawaai maakt, waar sommigen ziek van worden. Ze veroorzaken naast een permanente visuele aantasting van veelal prachtige landschappen slagschaduw van de wieken, doden vogels en zijn alleen dankzij vele miljoenen euro’s subsidie per molen enigszins ‘rendabel’.
Ook eigenaren van een woning hebben last van een turbine: hun huis wordt volgens de laatste inzichten tienduizenden euro’s minder waard als een molen in de buurt staat.
Overigens gaat een turbine slechts een jaartje of 20 mee, waarna er weer een nieuwe (grotere) neergezet moet worden.
Duurzaam is het op die manier dus allerminst.

De locatie bij Eefde past bovendien niet in het voorkeursbeleid van de provincie Gelderland; om er dan zelf eentje neer te zetten is in ieder geval onhandig.
Daar zijn ook principiële argumenten voor aan te reiken:
– het waait in deze streek van het land domweg te weinig om een redelijke productie te leveren
– en alleen als de turbine op heel grote hoogte draait, is er enige zekerheid dat het vaker waait.

Waterkracht is een andere manier om energie op te wekken. Deze vorm staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar kent elders al positieve resultaten. Immers, de oude watermolen gebruikte de energie al eeuwen geleden voor industriële toepassingen.
LochemEnergie heeft recent (december 2015) subsidie gekregen van de gemeente Lochem om te onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van de stroming in het Twentekanaal.


Informatieavond-8-oktober

Voorlichtingsavond 8 oktober 2015
De voorlichtingsavond van 8 oktober is een grandioos succes geworden: het kapel Op ’t Rijsselt zat vol, de sprekers waren informatief en boeiend en de discussies tezamen met de inleiders en een vertegenwoordiger van de energiecoöperaties interactief.
Alles bij elkaar is er meer helderheid verschaft.

We zijn echter nog lang niet klaar. Er waren zo’n 100 deelnemers aan de avond. Dat is heel veel, maar er zijn er nog veel meer die misschien wat meer informatie zouden willen ontvangen.

De enquête op deze website wordt druk bezocht. Velen hebben hem al ingevuld, en de lijn is dat het overwegende gedeelte tegen is 72% helemaal tegen en 5% enigszins tegen de komst van een groot aantal turbines aan de noordzijde van het Twentekanaal.

De komende periode zullen we doorgaan om te hameren op transparantie van de zijde van de betrokken energiecoöperaties en de gemeenten.
Tevens willen wij dat vooraleer er een schop in de grond gaat, er meer dan voldoende draagvlak is, gemeten op een objectieve manier.

SurveyMonkey-300x229

Eefde Tegen-wind gaat dus door!

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *