Protestbrief

Badkamer-afvoerputje 2

Deze brief van Willem – overigens van harte ondersteund door ons allen – is verstuurd aan de week-dagbladen en naar de raden en B&W van Lochem en Zutphen: