5G

Nog een zorgelijke ontwikkeling: de ‘uitrol’ van het 5G netwerk en hoe de belanghebbenden volstrekt maling hebben aan alle democratische principes en gezondheidsrisico’s. Open brief aan de fractieleden van de Tweede Kamer.
Bron: Faceboekpagina 5G Plein.

Geachte Leden van de Fracties van de Tweede Kamer,

Gezien de recente ontwikkelingen van afgelopen week voel ik mij wederom genoodzaakt een beroep te doen op uw zorg en zorgvuldigheid. Ik herhaal mijn verzoek tot het stopzetten van verdere actie ter voorbereiding van de uitrol van 5g. Afgelopen week lekte (een deel van) het jaarverslag van de Raad van State uit, ook de regulerende activiteiten van het agentschap Telecom werden bekend.

De Raad van State, in haar zojuist verschenen jaarverslag:
…’wetten worden door parlement en regering gemaakt, vanuit het idee dat alleen deze twee instituten in staat zijn het algemeen belang te vertegenwoordigen…
Akkoorden met belangenorganisaties worden bijvoorbeeld al te gemakkelijk omgezet in wetgeving… Het algemeen belang wordt echter niet gediend met de akkoorden…
Daar komt ..ook nog eens bij dat het kabinet mede onderhandelaar was, en zich, te zeer committeerde aan het resultaat. …’wetten beogen ..oplossing voor complexe problemen…dat kan leiden tot te vage of te ruime normen in de wet…
…Het maken van wetten moet met meer zorg gebeuren’…
https://www.trouw.nl/…/raad-van-state-kabinet-en-kamer-mak…/

Wat te denken van Publiek Private Partnerschap bij 5g? Wat te denken over de belangen van de overheid als partij? Wat te denken van onvolledige, inadequate normering waarbij wezenlijke schade buiten beschouwing is gelaten? Vele onderzoeken en oproepen van gerenommeerde instanties en wetenschappers die volledig genegeerd worden? Wat te denken van de wijze waarop de bevolking en het parlement zijn geïnformeerd, de basis waarop moet worden besloten? Wat te denken van organisaties belast met controle/uitvoering, samengesteld uit belanghebbenden bij de PPP zélf? Ik verwijs u naar mijn brief aan de Eerste Kamer inzake de uitrol van 5g. (12 maart 2019).

Uitvoering in volle gang zonder dat de Kamer heeft besloten over 5g. Democratisch weerstand genegeerd en terzijde geschoven.
Nu blijkt in berichtgeving deze week dat het Agentschap Telecom het volgende stelt:
…De grote verschillen in de regels die gemeenten hanteren bij het aanleggen van 5G-internet kunnen de uitrol bemoeilijken en vertragen, waarschuwt Agentschap Telecom. De telecomwaakhond pleit daarom voor harmonisatie van lokale regels…

De uitvoering wordt voortvarend opgepakt terwijl de Kamer daar nog niets over heeft besloten. Dat is in strijd met principes ten aanzien van democratische besluitvorming. Eerst beslissing in de Kamer dan pas eventuele uitvoering. Overigens, weerspiegelen genoemde verschillen in regels niet ook verschillen in kennis en inzichten per gemeente? Is de zelfstandige rol van gemeenten in gezondheid en welzijn van burgers wel gewenst? Dat een uitvoeringsactie het effect heeft de democratie te beteugelen ondermijnt ieder vertrouwen dat de burger kan hebben in lokaal en landelijk bestuur. …’knelpunten op lokaal niveau wegnemen’ ..worden hier ook de wensen van de burgers mee bedoeld?
https://www.gemeente.nu/…/agentschap-telecom-breng-lokaal-…/

Weet u wat de burgers in Nederland willen? Vele acties op internet, web en Facebook pagina’s geven een beeld van de weerstand. Zonder dat er énige informatie over schade is uitgegaan (anders dan een enkel bericht als in de Groene), hebben toch mensen gereageerd op een oproep van BN de stem. Uit de antwoorden die zijn gepubliceerd blijkt dat de meeste mensen geen 5g willen (cq niet willen zonder onderzoek). Net als bij iedere volksraadpleging kun je hier overigens niet zien hóeveel mensen door deze oproep zijn bereikt, welke kennis zij hebben, hoeveel er totaal hebben gereageerd, en hoe de selectie is gemaakt uit de reacties die wij uiteindelijk te zien krijgen. Wat wordt er met de resultaten gedaan?
https://www.bndestem.nl/…/in-nederland-zijn-we-liever-lui-…/

De reacties zijn in lijn met wat wetenschap constateert bij de straling waar we nú al aan onderhevig zijn. (Zie de doorlinks hieronder). Deze straling is veel te hoog, waarom daar nóg meer straling aan toevoegen?
https://www.dlmplus.nl/…/oproep-van-10-000en-wetenschapper…/

https://www.jrseco.com/…/eu-5g-appel-wetenschappers-waarsc…/

Gezondheid van de Nederlanders
Waarschuwingen over de stralingsschade gingen al uit van Europees niveau. Leest u wat je er zoal van kunt krijgen:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Stralingsslachtoffers kennen vele kwalen. Bij ieder kunnen die zich weer anders openbaren. Afgezien van duidelijk aanwijsbare schade leidt de reeds aanwezige straling tot een minder aanwijsbare ondermijning: een structurele verzwakking van de bevolking, met vatbaarheid voor veel meer kwalen en symptomen als gevolg. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is er slecht aan toe. Soms zijn oorzaken bekend, heel vaak ook niet. 
https://www.nrc.nl/…/ruim-kwart-van-kinderen-en-jongeren-in…

https://www.trouw.nl/…/een-kwart-van-de-kinderen-en-jonger…/

…Ruim een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is chronisch ziek. Al in 2013 leden 5,3 miljoen mensen in Nederland aan een chronische ziekte. Volgens het RIVM was het aantal chronisch zieken sinds 2005 met 17% gestegen. Nieuwe cijfers in April 2019 : Voor het eerst is op basis van verzekeringsdeclaraties gemeten hoeveel kinderen en jongeren een chronische aandoening hebben. 27% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een chronische ziekte of handicap. Dat blijkt uit de eerste meting ooit, gedaan aan de hand van verzekeringsdeclaraties. Het gaat om 1,3 miljoen kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar oud die een chronische psychische aandoening hebben, zoals ADHD en autisme, of een somatische zoals epilepsie, astma, diabetes, taaislijmziekte of steeds terugkerende buikpijn.

De onderzoekers van het Verwey Jonker Instituut, die de resultaten maandag aan minister Van Engelshoven (Onderwijs, D66) overhandigen, zeggen dat de aantallen tot nu werden onderschat. Deskundigen schatten dat er 500.000 jongeren tot en met 18 jaar waren met een chronische aandoening, en ongeveer 700.000 tot en met 25 jaar. Voor dit nieuwe onderzoek is gebruik gemaakt van de database van het bureau Vektis, dat alle zorgverzekeringsdeclaraties in Nederland bijhoudt. Kinderen en jongeren die aan twee of drie aandoeningen lijden (bijvoorbeeld zowel astma als ADHD) zijn niet dubbel geteld. Astma komt het meeste voor. 4,6% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft dat. 4,1% heeft last van stemmings- en angststoornissen, 3,6% heeft de aandachtsstoornis ADHD, 2,8% heeft chronische buikpijn en 2,8% heeft eczeem.

Hoeveel meer denkt u uw bevolking te kunnen aandoen? In geval van twijfel, inhalen?

Met vriendelijke groet,

Catherine van Omeren

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *