7 januari 2016

7 januari 2016: Eefde verzet zich massaal tegen de windturbines

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het was bomvol in Dorsphuis Het hart 

De door LochemEnergie georganiseerde avond kende ondanks het minder goede weer een behoorlijke opkomst: vermoedelijk zo’n 150 mensen kwamen langs.
Vraag is of ze op de uitnodiging van LE afkwamen of op de meervoudige oproepen die wij via flyers en media gedaan hebben. Wij vernoeden het laatste.

Gebrek aan duidelijkheid
Hoewel LE en vertegenwoordigers van de andere coöperaties hun best deden, is ook nu nog steeds het gevoel dat er heel weinig concrete informatie verstrekt is.
Het beoogde aantal is 5, een paar weken geleden waren het er volgens IJsselwind nog 4.
Locatie is nu 2 op de Mars en 3 aan de Eefdense kant. Hoogte is variabel (gaat u maar gemakshalve uit van de hoogste), vermogen en dus productie daarmee onzeker maar desondanks kan met precisie gesteld worden dat een turbine €30.000,- per jaar opbrengt voor de gemeenschap. Wonderlijk.

Weerstand, scheefstand
Goed was te merken was dat de aanwezige ‘burgers’ in overwegende mate de doelstellingen van LE en overige coöperaties niet onderschrijven.
Gevraagd bijvoorbeeld naar de mate van betrokkenheid bij de besluitvorming van de niet-leden van LE etc. kwam daar geen echt bevredigend antwoord: “Gaat u maar in bezwaar bij de gemeente.”
Overigens heeft LE op een totaal van 661 slechts 34 (volgens de eigen website 23, maar goed, het blijft weinig) leden woonachtig in Eefde – slechts 5%, dus.
Dat betekent dat 95% van de leden die niet in Eefde wonen kennelijk kunnen bepalen wat goed is voor ons!

Geldzaken
Financie was een heel belangrijk gegeven tijdens de bijeenkomst.
Naast kritische vragen uit het publiek wie nu eigenlijk opdraait voor alle kosten (rijk, provincie, gemeenten in de vorm van subsidies, de burger als betaler van extra energieheffingen die de subsidies moeten bekostigen) was er veel nadruk over de verwachte financiële opbrengsten.
Op ongeveer 128.000 inwoners van de 4 betrokken gemeenten is zo’n €120.000,- per jaar natuurlijk geen enkel argument om deze megaturbines te plaatsen. Laat de gemeente maar een euro per inwoner opplussen bij de gemeentelijke heffingen, dan zijn we er als dat de bedoeling is ook en met een stuk minder overlast.

Subgroepen: gefaald onderdeel
Na het gemeenschappelijke deel was de bedoeling dat er in subgroepen verder gesproken werd.
Dat gebeurde ook, maar naar onze mening is daar totaal geen chocolade van te maken omdat er heel veel samenscholingen waren, niet noodzakelijk aan de discussietafeltjes.

Conclusie
De avond was een minder geslaagd charmeoffensief van de zijde van de organisatie.
Met enig geluk gaan de coöperatie nu intern een échte evaluatie houden van de bijeenkomst.
Misschien maken ze zelfs een serieuze afweging omtrent het reële bestaansrecht van de beoogde turbines in relatie tot de belangen en getoonde sentimenten van de inwoners van Eefde.

Wilt u reageren, zend ons een e-mail

Tot slot de PowerPoint-presentatie van Eefde Tegen-wind:

molentje