Home

Welkom op de website van Eefde Tegen-Wind!
Op deze site publiceert ETW berichten die betrekking hebben op het brede verzet in Eefde tegen de komst van 3 mega-windturbines in ons gebied. Ook ontwikkelingen in de rest van het land krijgen aandacht. Op veel meer plaatsen hebben mensen te maken met de zelfde problematiek en maakt Eefde Tegen-Wind dan ook deel uit van strijd en bewustwording in een veel bredere context. Daarom worden ontwikkelingen en gebeurtenissen in de rest van het land hier ook belicht. Tevens worden berichten geplaatst over technische innovaties en alternatieven op energiegebied die naar onze mening wél zinvol zijn. Omdat windenergie vooral een politiek gebeuren is met vele haken en ogen, landelijk en lokaal, krijgt de politieke actualiteit op deze site ook onze ruime aandacht.

Eefde Tegen-Wind zal zich tot het uiterste inspannen om via juridische en publicitaire middelen een stop af te dwingen voor de dreigende bouw van deze turbines en heeft daarbij uw steun en hulp hard nodig! Als u een nieuwsartikel heeft dat u graag geplaatst wilt zien kunt u dit aan ons doorgeven via het contactformulier of mailen via onderstaande link. Uw feedback is van harte welkom!

Team ETW

mail