Tijd

Trouwens, lieve kijkbuiskinderen, het is al geruime tijd geleden dat ik hier iets heb geschreven. Het is namelijk zo dat telkens als ik van iets bevlogen raakte er onvermijdelijk een … Lees verder

Facebook

Door het zorgvuldig opvolgen van allerlei duistere instructies ben ik nu opeens ‘developer’ en schijn ik ook een ‘app’ te hebben ontwikkeld (?). Tevens heb ik hier door het listig Lees verder

Dromen

Een tijdlang had ik erg deprimerende dromen, waarvan ik de betekenis niet goed begreep. Er waren twee thema’s die telkens terugkwamen in allerlei variaties. Het eerste thema was dat ik … Lees verder

Flesjes

Vandaag naar het ziekenhuis geweest om me te laten screenen voor het gebruik van zwaardere narcose, omdat de vorige twee slokdarmdilataties niet bepaald prettig waren. Halverwege de ingreep werd ik … Lees verder

Stroef

In de inleiding van dit dagboek gaf ik feitelijk al weg wat me beweegt om dit dagboek te schrijven: het leven ervaar ik als een uitermate stroeve aangelegenheid. Ik worstel … Lees verder

Wormhole

Natúúrlijk denk je als (ex-) kankerpatiënt veel na over Leven & Dood; zo ook ondergetekende. Laatst sprak ik iemand die het had over het Zijn en hoe het Ego hieruit … Lees verder

Ziekte

Op Facebook heb ik een pagina getiteld ‘Notities bij Slokdarmkanker’ In de loop van de tijd heb ik daar artikelen gepubliceerd die verband hielden met mijn ziekte, en met de … Lees verder