De Ouden

Er is inmiddels genoeg wetenschappelijk bewijs om aan te nemen dat de aarde 12.800 jaar geleden getroffen werd door de brokstukken van een flinke komeet.. De grootste stukken boorden zich in de ijskap die toen Noord-Amerika bedekte, maar er zijn ook aanwijzingen dat Europa ook getroffen werd

De vloed die daardoor ontstond was gigantisch en wereldomvattend, en het grootste deel van menselijke beschaving en cultuur op dat moment werd volledig uitgewist. Ons is verteld dat pas 10.000 jaar geleden in het Midden-Oosten eenvoudige vormen van landbouw ontstonden en dat het letterlijke hoogtepunt van de prehistorie de bouw van de pyramides in Egypte was., zo’n 5000 jaar terug. Voor zover dit klopt is dit beeld verre van volledig, blijkt nu.
Als er voor de komeet-inslag een hoogontwikkelde menselijke beschaving bestond, waar zijn dan de overblijfselen? Machine-onderdelen, autobanden, printplaten van computers, plastic bekertjes? Of werd alles dat toen bestond zo grondig vermalen door de kracht van de vloed en de tand des tijds dat het volkomen onherkenbaar werd?
Wereldwijd worden echter wel megalithische structuren gevonden, vaak als fundament van gebouwen uit culturen van veel latere datum. ‘Megalithisch’ betekent letterlijk ‘van grote stenen’ (maar ‘megalithisch’ klinkt nu eenmaal een stuk interessanter…).

Er zijn sterke aanwijzingen dat datgene wat er voor de Grote Vloed was in elk geval totaal anders was dan onze huidige hi-tech samenleving. De bouwblokken die gebruikt werden waren niet een beetje aan de grote kant, maar werkelijk gigantisch. Zelfs met de modernste techniek zou het niet mogelijk zijn deze blokken in de groeve uit te hakken, ze over tientallen kilometers te transporteren om er vervolgens onbegrijpelijk grote gebouwen mee te construeren. Bovendien konden deze blokken blijkbaar zonder veel moeite in de vereiste vorm gemodelleerd worden, zodat het bij veel van deze megalithische bouwwerken onmogelijk is om zelfs maar een scheermes of een vel papier tussen deze enorme stenen te krijgen. Wie waren de reuzen die hiertoe in staat waren? Hoe deden ze dit? En waarom? Het is net of wij hier met al onze kennis toch een enorme blinde vlek hebben. We weten het niet, en gemakshalve doen we ook maar net of het er allemaal niet was. Wie ze ook waren, de Ouden hadden – blijkbaar – een veel groter en een heel ander denkraam dan wij.
Hoe dan ook, ik weet het ook niet, zelf heb ik ook maar een brein ter grootte van een walnoot. Ik laat het verder graag aan u over.

PaTu


Machu Picchu
Baalbek, Libanon
Zacht gemaakte steen?
Baalbek, Libanon
Yonaguni , Japan

Mount Shoryia , Rusland
Shoryia, Rusland

4 antwoorden op “De Ouden”

 1. ah joh
  De reuzen waar hier over gesproken wordt, waren gewoon gek op hun zelfgefabriceerde kauwgom met een hallucinerende werking.
  Zij hadden ook net zo goed hun verslavingen.
  En als de kauwgom uitgewerkt was, , kneedden ze er uit verveling allerlei bruikbare vormpjes van .
  De tand des tijds heeft ze doen verstenen.

 2. Ja, het is vreemd. Niet alleen waren er niet zo gek veel van die enorme stenen, maar voor de toenmalige bewoners (gesteld dat die ze inderdaad gebouwd hebben) moet het een gigantische inspanning zijn geweest om dit op te brengen. Ze waren maar eenvoudige jagers/verzamelaars; wat heeft ze bezield? Of zijn hunebedden veel ouder dan wordt aangenomen en zijn ze pas veel later gebruikt als grafkamers en heilige plaatsen? Dat lijkt me logischer… In dat geval weer de vraag: wie heeft ze ooit gebouwd, waarom, en hoe?

 3. En wat te denken van de Drentse hunebedden? Grafmonumenten (3.400- 3.050 voor Chr.), gevormd door enorme zwerfkeien met een gewicht van maar liefst 40 ton! Een raadsel hoe de toenmalige bewoners die keien met beperkte middelen, op z’n plaats hebben gekregen. Daarover bestaan tal van theorieën, maar enige zekerheid over de toegepaste technieken bestaat er niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.